UIkit.icon.add('twitter','');
Skip to main content

Contributie verhoging en verhoging consumpties

Geacht lid van DSS'14, 
Op de ledenvergadering van 2023 (d.d. 11-09-2023) werd met aanwezigen een goede discussie gevoerd over de financiële situatie van DSS'14.
Ook al is DSS'14 een financieel gezonde club, er waren toch zorgen over het teruglopende eigen vermogen. Dat is het gevolg van verhoogde kosten en verminderde inkomsten. Op advies van de kascontrolecommissie en door goedkeuring van alle aanwezigen op de ledenvergadering heeft het bestuur besloten om de contributie voor leden te verhogen. Dit gaat onmiddellijk is, per seizoen 2023/2024:
 
Deze aanpassing alsmede een marktconforme verhoging van consumpties leidt ertoe dat wij de kwaliteit van de accommodatie en service in stand kunnen houden. Zo houden we DSS'14 gezond en toekomstbestendig.
 
Wij danken alvast voor je begrip!
 
De nieuwe contributie bedraag voor seizoen 2023-2024: 

0 t/m 6 jaar       € 50,00

6 t/m 14 jaar     € 95,00

14 t/m 18 jaar   € 120,00

senioren           € 190,00

Veteranen        € 115,00

Niet spelend     € 70,00

Donateurs        € 30,00