Nieuws van de €uroclub

Beste leden,

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de €uroclub van DSS’14.

Dankzij een tomeloze inzet van Job Akkermans zijn er voor seizoen 2019-2020 enorm veel mensen die zich bereidt hebben getoond een kleine bijdrage te leveren.

De laatste wijziging voorbehouden, is de tussenstand voor het komende seizoen als volgt:

Bijdrage € 50,-:                 23 stuks a € 50,-               = € 1150,-

Bijdrage € 20,-:                 31 stuks a € 20,-               = € 620,-

Bijdrage € 10,-:                 24 stuks a € 10,-               = € 240,-

Totale bijdrage:

€ 2.010,-

Een zeer leuk bedrag waar we namens DSS’14 weer leuke en/of nuttige spullen voor kunnen aanschaffen.

Voor degene die pas net in stappen, in het verleden is er vanuit de €uroclub onder andere bijgedragen aan:

  • De overkapping aan de veldzijde van de kantine
  • De speeltuin aan de veldzijde van de kantine
  • De TV schermen in de kantine
  • De muziekinstallatie in de kantine
  • Diverse overige attributen binnen de club

Er was aan het begin van het seizoen nog een acceptabele buffer die inmiddels weer opgelopen is naar ruim € 3500,-.

Bij de nieuwe aanmeldingsronde is verzocht om informatie over wat wij als €uroclub nog voor de club zouden kunnen betekenen.

Uit de reacties die we hebben gehad zijn vooralsnog 2 terugkerende verzoeken gebleken.

  1. Een buffer opbouwen voor eventuele grotere toekomstige uitgaven
  2. De aanschaf van een AED apparaat op de club

Als team €uroclub konden wij ons vinden in deze verzoeken en in overleg met het bestuur zijn we hiermee dan ook aan de slag gegaan.

Via P&G Safety hebben we relatief goedkoop een AED apparaat kunnen aanschaffen.

Deze AED hangt inmiddels in onze kantine, deze is geplaatst naast de deur van de bestuurskamer.

Laten we hopen dat we hem nooit hoeven te gaan gebruiken, maar mocht er zich ooit iets voordoen telt iedere minuut.

Aansluitend op de aanschaf van de AED gaan we ook bekijken of we een cursus ‘reanimatie’ kunnen regelen in de kantine.
Hierover mogelijk later meer….

De voortzetting en behoud van saldo

We gaan ook dit seizoen verder met het werven van nieuwe leden.
Kent u iemand die zich graag nog wil aansluiten kunnen ze contact opnemen met Job, Jeroen of Pascal.

Voorlopig behouden we de gelden die er nu nog zijn in kas.

Als er goede ideeën zijn voor aanschaf in de (nabije) toekomst, horen we dat uiteraard graag.

Veel leden zien graag iets terug wat voor de jeugd zeer wenselijk is, aan jullie de vraag hierin met ons mee te denken.

Tot slot, hartelijk dank voor de geleverde bijdrage en we laten snel weer iets van ons horen.

Met vriendelijke groet,

Job, Jeroen en Pascal

Adres

Sportpark DSS`14

Gerestraat 4A
4063CR Heesselt
0344-652193